Elemental

Visina 5cm Broj letvica 25

Elemental je gušća podnica, čije su elastčne letvice uležištene u negibljivim plastčnim bočnim nosačima. Na vanjskim stranicama okvira podnice nalaze se plastične završne kape.