Modus GN

Visina 9cm
Broj letvica 28 + 6 redova plastičnih ploča

Modus GN podnica izrađena je kao i Modus S podnica te ima identične karakteristke. Osim toga se kao dodatna karakteristka nudi mogućnost mehaničkog podešavanja uzglavlja i uznožja u nekoliko različith stupnjeva.