Tripod S

Visina 9,5cm Broj letvica 43

Tripod S podnica izrađuje se kao kombinacija okvira elemenata od furnirske ploče oplemenjene folijom i elastčnih letvica s folijom. Po tri letvice ugrađuju se u bočne nosače izrađene od visokokvalitetne (SBS) gume. Tripod S podnica ima jedan red letvica više, tako da su gušće postavljene s manjim razmakom. U lumbalnoj zoni podnice nalaze se regulatori elastčnost za podešavanje prema osobnoj potrebi korisnika. Preporuča se da se ova podnica kombinira sa što kvalitetnijim madracem kako bi do izražaja došla izvrsna elastčna svojstva madraca i podloge u interakciji.